Termeni si conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de servicii de catre GREENLEAF SERVICES  S.R.L., prin intermediul site-ului www.greenleaf.ro catre beneficiar si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Beneficiar - persoana, firma, compania sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Prestator - societatea comerciala GREENLEAF SERVICES  S.R.L., cu sediul social în Ilfov, Com. Vidra, Sat Crețești – Str. Bujorului nr. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. J23/985/2020, cod înregistrare fiscală RO 31498038
Servicii - orice serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Prestator, Beneficiarului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Beneficiar prin care Prestatorul este de acord sa efectueze Serviciile si Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Prestator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
 
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Beneficiarului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii
Daca Prestatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Prestator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Prestatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Prestatorul nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Prestator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.
 
3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR PRESTATORULUI

a. Prestatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Beneficiarului;
b. Informatiile prezentate pe site-ul Prestatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Prestator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa Prestatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante.
c. Comunicarea cu site-ul - se poate face prin comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi ignorate pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Prestatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
 
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Prestatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Beneficiarului, nefiind necesar acordul acestuia. Prestatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Beneficiar pentru toate obligatiile contractuale.
 
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Beneficiarul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti si nici nu va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informarile primite de la Prestator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea GREENLEAF SERVICES  S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
 
6. TERMENE, PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de onorare a Comenzii, Prestatorul este obligat sa anunte Beneficiarul de termenul estimat de finalizare lucrarii. Beneficiarul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Prestator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea Prestatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Beneficiarul intarzie din vina sa plata in termenul prevazut in factura emisa de Prestator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Prestatorul primeste informatii eronate legate de facturarea, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termenul de 5 zile lucratoare.
 
7. FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Prestatorul va emite catre Beneficiar o factura pentru Serviciile prestate, obligatia Beneficiarului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii, conform cu legislatia in vigoare.
  
8. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Beneficiarul descopera ca Serviciile prestate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Prestatorul va aduce la conformitate Serviciile. 
9. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 
10. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 
11. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.